Máy tước găng tay tự động

Liên hệ

Một máy tước găng tay tự động sử dụng chuyển động cơ học để tước và đảo ngược một nửa hoặc toàn bộ găng tay; một tính năng mà các máy thông thường thiếu.

Nhận báo giá ngay Tư vấn sản phẩm và nhận báo giá ngay

Call Now