1. Hình thức thanh toán

  • Chuyển khoản
  • Hoặc thanh toán bằng tiền mặt

2. Điều kiện thanh toán 

  • Đợt 1: Bên mua đặt cọc cho bến bán 30% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng
  • Đợt 2: Thanh toán tiếp 60% giá trị hợp đồng ngay sau khi bên bán chuyển hàng đến xưởng của bên mua
  • Đợt 3: Bên mua thanh toán 10% giá trị còn lại của hợp đồng cho bên bán sau khi có biên bản nghiệm thu bàn giao và xuất hóa đơn tài chính.

Tuy nhiên, nội dung của các đợt thanh toán, và việc chia các đợt thanh toán có thể thay đổi tùy theo từng đơn hàng và giá trị đơn hàng. Các điều khoản này sẽ được thỏa thuận giữa bên mua và bên bán và được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán.