1. Chính sách bảo hành

  • Toàn bộ máy bảo hành: Phần điện 12 tháng, phần cơ 18 tháng tính từ ngày ký biên bản bàn giao máy giữa 2 bên.
  • Khi máy của bên mua gặp sự cố, bên bán có trách nhiệm hướng dẫn khắc phục cho bên mua. Nếu bên mua không tự khắc phục được, bên bán có trách nhiệm cử nhân viên kỹ thuật xuống xử lý tại xưởng của bên mua trong vòng 24h làm việc kể từ khi nhận được thông báo của bên mua.

2. Các trường hợp bên bán không có trách nhiệm bảo hành 

  • Không bảo hành trong các trường hợp khách quan gây ra như: Động đất, lũ lụt, cháy nhà, chập cháy nổ điện …
  • Không bảo hành khi bên A vận hành không đúng thao tác gây cháy, hỏng linh kiện …
Click me! Click me!